Trainingen Global Reporting Format (GRF) voor Nederlandse Vereniging van Luchthavens

Op 3 en 10 juni jl. is op Lelystad Airport een tweetal trainingen verzorgd t.b.v. de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De trainingen werden ‘in house’ gegeven door Edwin Grovenstein (AAS) die samen met Edward de Kruijf (LA) en Erwin Kruit (GAE) in de afgelopen twee jaar inzicht en kennis heeft vergaard over de nieuwe manier van vaststelling en rapportage van de status van het baanoppervlak die per 12 augustus 2021 in werking treedt.

Deze nieuwe werkwijze staat wereldwijd bekend als het Global Reporting Format (GRF) en is door ICAO ontwikkeld aan de hand van ervaringen in de VS met de z.g. ‘TALPA methode’. Deze uniforme methodiek vervangt de diversiteit aan werkwijzen die wereldwijd wordt toegepast om informatie over de runway surface condition vast te stellen en te communiceren aan vliegers in de cockpit. Het doel van het GRF is om door wereldwijde harmonisatie van deze werkwijze het aantal runway excursions te verminderen.

De methodiek die het GRF voorschrijft berust op visual assessment van het baanoppervlak door daartoe opgeleide en getrainde functionarissen. Tijdens een runway assessment worden de bedekkingsgraad (in %), de diepte van de eventueel aanwezige contaminatie (in mm.) en het type contaminatie vastgesteld. Door gebruik te maken van de zg. Runway Condition Assessment Matrix (RCAM) wordt daarna voor iedere derde deel van de baan een Runway Condition Code (RWYCC) bepaald. Deze gegevens vormen tezamen de aeroplane performance calculation section van het SNOWTAM format welke van belang is voor het bepalen van de invloed van de gesteldheid van het baanoppervlak op aeroplane performance.

Aan de beide trainingen werd – met inachtneming van de coronamaatregelen - deelgenomen door een brede afvaardiging van de gecontroleerde luchthavens in Nederland. Tijdens de training werd uitgebreid toelichting gegeven op de theorie en achtergronden van het GRF en werd een aantal casustrainingen doorlopen waardoor enige praktische elementen werden toegevoegd. De training van 10 juni werd bijgewoond door Robbert van den Heuvel, senior beleidsmedewerker luchtvaartveiligheid van DGLM/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan alle deelnemers werd na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt.