Home
Organisatie
NVL Symposium
Media
Publicaties
Contact
Login Leden
Organisatie
ORGANISATIE 

De NVL kent een bestuur en een aantal vakgroepen. Alle geledingen worden ondersteund door het NVL secretariaat.

BESTUUR

Voorzitter

Meiltje de Groot - Groningen Airport Eelde

Telefoon: 06-21861021

e-mail: degroot@luchthavens.org 

Vice-voorzitter

Ron Louwerse - directeur Rotterdam The Hague Airport

telefoon 010-4463444

e-mail: ron.louwerse@rtha.com

Bestuurslid

Jos Roeven - Directeur Maastricht Aachen Airport

Telefoon: 043-3589841

e-mail: j.roeven@maa.nl

Penningmeester

Rob van den Bergh - Manager Compliance  Amsterdam Airport Schiphol

Telefoon: 020-6013676

e-mail: bergh-r@schiphol.nl   

Bestuurslid

Jan Voeten- Directeur/havenmeester Breda International Airport

Telefoon: 0165-312470

e-mail: j.voeten@breda-airport.eu 

Secretaris

Pieter van der Ham 

Telefoon: 06-55356731

e-mail: info@luchthavens.org

 

VAKGROEPEN

Compliance, Operations and Safety overleg
Voorzitter: Edward de Kruijf

Belangrijkste doelstelling van het NVL Havenmeestersoverleg zijn het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau (safety) van de bij de NVL aangesloten luchthavens door enerzijds het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid (safety) tussen de vliegvelden in Nederland en anderzijds afstemming van visie en (eenheid van) beleid op het gebied van (luchtvaart)veiligheid. Dit laatste met het oog op standaardisatie op dit gebied bij de Nederlandse luchthavens

CCBL College van Commandanten Brandweren Luchthaventerreinen
Voorzitter Pieter Hoogeveen

De missie van het college is, de onderlinge samenwerking tussen de diverse luchthavenbrandweer organisaties zowel civiel als militair te versterken en daarbij de nationale- en internationale wet- en regelgeving op het gebeid van brandweerzorg en luchtvaart op een zorgvuldige en juiste manier te interpreteren en te implementeren.

Security Overleg Regionale Luchthavens
Voorzitter: Floris Tammes (Rotterdam The Hague Airport)

De doelstelling van het NVL securityoverleg is om door onderlinge samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van informatie, het interpreteren en implenteren van vooral Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en consistent mogelijk uit te voeren. Daarnaast stemt zij het securitybeleid regelmatig af met het NCTV, Kmar  en alle andere relevante betrokken partijen en doet voorstellen om regelgeving (beter) aan te (laten) sluiten op de bestaande bedrijfsvoering en het belang en comfort van de reiziger (klant) niet uit het oog te verliezen.

 

Externe vertegenwoordigingen

De NVL is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, waaronder:

SBC Schiphol Bird Strike Committee

LVC Staf Externe Oriëntatie

Stuurgroep General Aviation

Nationale Veiligheidscommissie

Klankbordgroep Luchtruimherindeling Min IenW

Klankbordgroep Luchtvaartnota

Klankbordgroep Duurzame Luchtvaart

Overleg Veilige Luchtvaart Covid 19

 

KNMI Technical User Consultation
                                  {end}

Samenwerkingsverbanden

Overleg IPO/ICL-Luchtvaartsector

Deelnemers: Interprovinciaal Overleg (IPO), alle provincies, NVL, KNVvL, AOPA, NACA

 

Overleg GA sector

Deelnemers:Ministerie I&M, Inspectie LenT en provincies, vertegenwoordigers van NACA,AOPA en KNVvL 

 

Samenwerkingsconvenant NVL -ILenT RVGLT auditproces

Coordinatie NVL Rob van den Bergh, coordinatie ILenT Arjan Goedbloed

{end}