Home
Organisatie
NVL Symposium
Media
Publicaties
Contact
Login Leden
Organisatie
ORGANISATIE 

De NVL kent een bestuur en een aantal vakgroepen. Alle geledingen worden ondersteund door het NVL secretariaat.

BESTUUR

Voorzitter
Joost Meijs - Directeur Eindhoven Airport
Luchthavenweg 13
5657 EA Eindhoven
Telefoon: 040-2919814
e-mail:
Joost.Meijs@eindhovenairport.nl 

Vice - voorzitter
Sander Heijmans - Directeur Maastricht Aachen Airport
Postbus 1
6199 ZG Maastricht Airport
Telefoon: 043-3589848
e-mail:
S.Heijmans@maa.nl

Bestuurslid
Rob Gomersbach - Directeur Zeeland Airport
Calandweg 36
4341 RA Arnemuiden
Telefoon: 0113-612528
e-mail: Gomersbach@zeeland-airport.nl

Bestuurslid
Miriam Hoekstra- van der Deen - Director Airport Operations, Amsterdam Airport Schiphol
Postbus 7501
1118 ZG SCHIPHOL
Telefoon: 020-6014885
e-mail: hoekstra-m@schiphol.nl
   

Algemeen secretaris
Erik Lagerweij- Directeur Lelystad Airport
Postbus 2127
8203 AC Lelystad
Telefoon: 0320-284794
e-mail:
lagerweij@lelystad-airport.nl  

Ambtelijk secretaris
Pieter van der Ham - Commercieel Manager Lelystad Airport
Postbus 2127
8203 AC Lelystad
Telefoon: 0320-284794
e-mail: ham
@lelystad-airport.nl

Secretariaat
Pauline Beumer- Office Manager
Postbus 2127
8203 AC Lelystad
Telefoon: 0320-284794
e-mail:
info@luchthavens.org

VAKGROEPEN

Havenmeestersoverleg
Voorzitter: Jan-Willem Perdon (Rotterdam Airport)

Belangrijkste doelstelling van het NVL Havenmeestersoverleg zijn het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau (safety) van de bij de NVL aangesloten luchthavens door enerzijds het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid (safety) tussen de vliegvelden in Nederland en anderzijds afstemming van visie en (eenheid van) beleid op het gebied van (luchtvaart)veiligheid. Dit laatste met het oog op standaardisatie op dit gebied bij de Nederlandse luchthavens

CCBL College van Commandanten Brandweren Luchthaventerreinen
Voorzitter: Jan Huizing (Groningen Airport Eelde)

De missie van het college is, de onderlinge samenwerking tussen de diverse luchthavenbrandweer organisaties zowel civiel als militair te versterken en daarbij de nationale- en internationale wet- en regelgeving op het gebeid van brandweerzorg en luchtvaart op een zorgvuldige en juiste manier te interpreteren en te implementeren.

Security Overleg Regionale Luchthavens
Voorzitter: Onno de Jong (Groningen Airport Eelde)

De doelstelling van het NVL securityoverleg is om door onderlinge samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van informatie, het interpreteren en implenteren van vooral Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en consistent mogelijk uit te voeren. Daarnaast stemt zij het securitybeleid regelmatig af met het NCTV, Kmar  en alle andere relevante betrokken partijen en doet voorstellen om regelgeving (beter) aan te (laten) sluiten op de bestaande bedrijfsvoering en het belang en comfort van de reiziger (klant) niet uit het oog te verliezen.

 

PZ Overleg
Voorzitter: Elma Houben (Maastricht Aachen Airport)

Belangrijkste doelstelling van het P&O-overleg is:

  • het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van HR-thema’s en nieuwe wet- en regelgeving en het daar waar mogelijk afstemmen van arbeidsvoorwaarden alsmede
  • het als werkgeversvereniging behartigen van belangen van de aangesloten leden met betrekking tot de pensioenen van de werknemers.

Externe vertegenwoordigingen

De NVL is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, waaronder:

SBC Schiphol Bird Strike Committee

Vertegenwoordiger: Hans den Rooijen (Maastricht Aachen Airport)

LVC Staf Externe Oriëntatie
Vertegenwoordiger: Coert Munk              

Stuurgroep General Aviation
Vertegenwoordiger: Coert Munk              

Nationale Veiligheidscommissie
Vertegenwoordiger: Joost Meijs (Eindhoven Airport)

KNMI Technical User Consultation
Vertegenwoordiger: vacature                                 

Samenwerkingsverbanden

Luchtvaartsectoroverleg RBML
Wnd Voorzitter: Coert Munk
Deelnemers: NVL, KNVvL, AOPA, NACA

Overleg IPO-Luchtvaartsector
Voorzitter zijdens Luchtvaartsector: Coert Munk
Deelnemers: Interprovinciaal Overleg (IPO), alle provincies, NVL, KNVvL, AOPA, NACA

Overleg GA sector
Deelnemers:Ministerie I&M, Inspectie LenT en provincies, vertegenwoordigers van NACA,AOPA en KNVvL en namens de NVL Coert Munk