Home
Organisatie
NVL Symposium
Media
Publicaties
Contact
Login Leden
Organisatie
ORGANISATIE 

De NVL kent een bestuur en een aantal vakgroepen. Alle geledingen worden ondersteund door het NVL secretariaat.

BESTUUR

Voorzitter
Meiltje de Groot - Directeur Teuge Airport/Twente Airport
De Zanden 103
7395 PG  Teuge
Telefoon: 055-3238586
e-mail: m.groot@teuge-airport.nl
 

Vice - voorzitter
Marco van de Kreeke - Directeur Groningen Airport Eelde
Machlaan 14A
9761 TK  Eelde
Telefoon: 050-3080850
e-mail: m.vdkreeke@gae.nl

Bestuurslid
Vincent Kager - Bestuurslid Luchthaven Hilversum
Noodweg 49
1213 PW  Hilversum
Telefoon: 035-5771209
e-mail: Vincent@ehhv.nl

Bestuurslid
Ron Louwerse - Directeur Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP  Rotterdam
Telefoon: 010-4463444
e-mail: ron.louwerse@rtha.com

Penningmeester
Rob van den Bergh - Manager Compliance  Amsterdam Airport Schiphol
Postbus 7501
1118 ZG SCHIPHOL
Telefoon: 020-6013676
e-mail: bergh-r@schiphol.nl
   

Algemeen secretaris
Erik Lagerweij- Senior Airport Consultant
Postbus 2127 Lelystad
8203 AC Lelystad
Telefoon: 06-22808867
e-mail: Airworks.lagerweij@gmail.com 

Ambtelijk secretaris
Pieter van der Ham 
Postbus 2127
8203 AC Lelystad
Telefoon: 06-55356731
e-mail: ham
@lelystad-airport.nl

 

VAKGROEPEN

Havenmeestersoverleg
Voorzitter: Onno de Jong (Groningen Airport Eelde)

Belangrijkste doelstelling van het NVL Havenmeestersoverleg zijn het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau (safety) van de bij de NVL aangesloten luchthavens door enerzijds het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid (safety) tussen de vliegvelden in Nederland en anderzijds afstemming van visie en (eenheid van) beleid op het gebied van (luchtvaart)veiligheid. Dit laatste met het oog op standaardisatie op dit gebied bij de Nederlandse luchthavens

CCBL College van Commandanten Brandweren Luchthaventerreinen
Voorzitter Ritchie Trompert (Amsterdam Airport Schiphol)

De missie van het college is, de onderlinge samenwerking tussen de diverse luchthavenbrandweer organisaties zowel civiel als militair te versterken en daarbij de nationale- en internationale wet- en regelgeving op het gebeid van brandweerzorg en luchtvaart op een zorgvuldige en juiste manier te interpreteren en te implementeren.

Security Overleg Regionale Luchthavens
Voorzitter: Floris Tammes (Rotterdam The Hague Airport)

De doelstelling van het NVL securityoverleg is om door onderlinge samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van informatie, het interpreteren en implenteren van vooral Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en consistent mogelijk uit te voeren. Daarnaast stemt zij het securitybeleid regelmatig af met het NCTV, Kmar  en alle andere relevante betrokken partijen en doet voorstellen om regelgeving (beter) aan te (laten) sluiten op de bestaande bedrijfsvoering en het belang en comfort van de reiziger (klant) niet uit het oog te verliezen.

 

Externe vertegenwoordigingen

De NVL is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, waaronder:

SBC Schiphol Bird Strike Committee

Vertegenwoordiger: Hans den Rooijen (Maastricht Aachen Airport)

LVC Staf Externe Oriëntatie
Vertegenwoordiger:           

Stuurgroep General Aviation
Vertegenwoordiger: Vincent Kager              

Nationale Veiligheidscommissie
Vertegenwoordiger: Joost Meijs (Eindhoven Airport)

Klankbordgroep Luchtruimherindeling Min IenW

Vertegenwoordiger: Marco van de Kreeke (Groningen Airport)

KNMI Technical User Consultation
Vertegenwoordiger: vacature                                 

Samenwerkingsverbanden

Overleg IPO/ICL-Luchtvaartsector
Voorzitter zijdens Luchtvaartsector: Vincent Kager
Deelnemers: Interprovinciaal Overleg (IPO), alle provincies, NVL, KNVvL, AOPA, NACA

Overleg GA sector
Deelnemers:Ministerie I&M, Inspectie LenT en provincies, vertegenwoordigers van NACA,AOPA en KNVvL en namens de NVL Vincent Kager

Samenwerkingsconvenant NVL -ILenT RVGLT auditproces

Coordinatie NVL H. Lagerweij, coordinatie ILenT A. Goedbloed