Nederlandse Vereniging van Luchthavens

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) richt zich op het creëren van optimale randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de duurzame luchthavens in Nederland.

Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie

De NVL ziet nieuwe vormen van luchtvaart en nieuwe technologieën als een kans en wil daarin graag meedenken. Nieuwe vormen van luchtvaart in en nabij het luchtruim van de huidige luchthavens, moeten veilig geïntegreerd kunnen worden met bestaande verkeersstromen.

Nederlandse Vereniging van Luchthavens

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) richt zich op het creëren van optimale randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de duurzame luchthavens in Nederland.
NVL

NVL: uw gesprekspartner

De Nederlandse Vereniging van luchthavens, is door haar bundeling van expertise dé branche- organisatie van, en gesprekspartner namens, de Nederlandse burgerluchthavens. Zij is bij uitstek de gesprekspartner voor de overheid en andere relevante partijen op het gebied van alle technische, operationele en beleidsmatige vragen met betrekking tot de Nederlandse burgerluchthavens. De Nederlandse General Aviation vliegvelden, de luchthavens van nationaal belang en Amsterdam Airport Schiphol maken deel uit van de NVL.

Visie 2020-2050

De NVL visie is een omvattende visie, gericht op de ontwikkeling van de Nederlandse luchthavens als één systeem, één luchthaveninfrastructuur, die verschillende functies in samenhang faciliteert. Groei van de luchtvaart is niet meer vanzelfsprekend. Het vinden van oplossingen vereist creativiteit, denkkracht, doorzettingsvermogen en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wij willen vanuit de NVL hieraan graag een bijdrage leveren. Hoe wij daar invulling aan geven? Lees erover in ons visiedocument.

Duurzame luchtvaart

In de samenleving is een groeiend bewustzijn van de impact van consumptie en onze manier van leven op de wereld, met als gevolg een toenemende weerstand tegen overlast en vervuiling. Deze trend is vooral waarneembaar bij millennials die bijvoorbeeld pleiten voor gebruik in plaats van bezit. Maar hoe passen luchthavens daar dan in? Onze kijk op duurzame luchtvaart lees je hier.

Luchtruimherziening

Verschillende partijen hebben een belang in het Nederlandse luchtruim (burgerluchtvaart, General Aviation, Commando Luchtstrijdkrachten, etc.). De toenemende vraag naar luchtruim leidt ertoe dat conflicterende aanspraken worden gemaakt op dezelfde delen van het luchtruim, waarvan de gevolgen soms voor de gebruikers merkbaar zijn. De LVNL, het ministerie van IenW en het ministerie van Defensie zijn gezamenlijk, binnen het programma Herziening Luchtruim, bezig met de optimalisatie van het Nederlandse luchtruim.


Duurzame luchtvaart

De NVL ziet nieuwe vormen van luchtvaart en nieuwe technologieën als een kans en wil daarin graag meedenken. Nieuwe vormen van luchtvaart in en nabij het luchtruim van de huidige luchthavens, moeten veilig geïntegreerd kunnen worden met bestaande verkeersstromen. Zo is te lezen in het zienswijze document.

Luchthavensysteem

Door nationale sturing op luchthavens als één systeem kan voorkomen worden, dat capaciteit onbenut blijft en dat sub-optimalisaties in het genereren van maatschappelijke waarde in het systeem optreden. Op de kortere termijn zijn herverdelingen mogelijk die onbenutte capaciteit in het systeem vrijmaken, waardoor een bepaald deel van de groei effectief de komende decennia kan worden geaccommodeerd. Dit creëert ruimte om voor te bereiden op lange-termijn oplossingen en facilitering van luchtvaart in Nederland. Lees meer over de visie van de NVL op één luchthavensysteem.

Luchtruimherziening

Verschillende partijen hebben een belang in het Nederlandse luchtruim (burgerluchtvaart, General Aviation, Commando Luchtstrijdkrachten, etc.). De toenemende vraag naar luchtruim leidt ertoe, dat conflicterende aanspraken worden gemaakt op dezelfde delen van het luchtruim, waarvan de gevolgen soms voor de gebruikers merkbaar zijn. De LVNL, het ministerie van IenW en het ministerie van Defensie zijn gezamenlijk, binnen het programma Herziening Luchtruim, bezig met de optimalisatie van het Nederlandse luchtruim.

Nieuws

Het laatste nieuws van de NVL. de NVL en haar leden zijn direct betrokken bij de ontwikkelingen in de luchtvaart en spelen een actieve rol richting de beleidmakers, politiek en stakeholders.

Save the date!

Reserveer alvast 7-11 november 2022 in uw agenda!..

Lees Verder

Standardisation Inspection EASA in Nederland

Van maandag 14 t/m donderdag 17 februari 2022 is door een team van EASA een z.g. standardisation inspection uitgevoerd bij de voor Nederlandse luchthavens aangewezen Competent Auth..

Lees Verder

NVL Lead Auditor Training

Op woensdag 10 en donderdag 11 november is door Bureau Veritas een maatwerktraining verzorgd voor zes deelnemers van de NVL auditpool. De training werd gegeven op Lelystad Airport ..

Lees Verder