Standardisation Inspection EASA in Nederland

Van maandag 14 t/m donderdag 17 februari 2022 is door een team van EASA een z.g. standardisation inspection uitgevoerd bij de voor Nederlandse luchthavens aangewezen Competent Authority, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Het doel van zo’n standardisation visit is om te beoordelen of het toezicht dat de Competent Authority in de betreffende EU lidstaat op luchthavens uitoefent, voldoet aan de eisen die daarvoor in EU wet- en regelgeving worden gesteld. Onderdeel van dit standardisation visit is een bezoek aan een tweetal luchthavens in het betreffende land; hierbij worden de luchthavens als ‘sample’ gebruikt om het toezicht van de Competent Authority te toetsen.

In het kader van dit standardisation visit werd op woensdag 16 februari 2022 een bezoek gebracht aan Amsterdam Airport Schiphol en Groningen Airport Eelde. Hierbij werd in twee teams een dagprogramma doorlopen waarbij tevens inspecteurs van ILenT aanwezig waren.

Naast een airside tour, waarbij de infrastructuur nader werd bekeken door het EASA team, werden gesprekken gevoerd met luchthavenfunctionarissen over o.a. de volgende onderwerpen:

Certification Basis

Informatie opgenomen in het AIP-NL

Aerodrome Manual

Wijze van opvolging van nieuwe en gewijzigde EU wetgeving

Organisatie en het Management System van de luchthaven (Part ADR.OR)

Operationele procedures (Part ADR.OPS)

Op Schiphol was specifieke aandacht voor Wildlife hazard management en werd het EASA team getrakteerd op een demonstratie van Bird Control waarbij uitleg werd gegeven over de verschillende verjaagtechnieken en de waardevolle informatie die de vogelradars leveren.

Op Groningen Airport Eelde was naast de bovenstaande onderwerpen specifiek aandacht voor de nauwe samenwerking en de invulling van interne audits in NVL-verband. Ook is een toelichting gegeven op de duurzame ontwikkelingen in de luchtvaart en op Groningen Airport Eelde. Hierbij werd onder andere gesproken over elektrisch vliegen en waterstof.