Elektrisch vliegen neemt vlucht in Nederland

Op 18 april 2016 is het General Aviation Symposium gehouden in het Luchtvaart Themapark Aviodrome. Het symposium stond in het teken van 'Toekomstvaste General Aviation Locaties' en werd georganiseerd door de NVL en de KNVvL.

In vervolg op het NVL Symposium van 2013, waarin de actuele problematiek binnen de GA sector behandeld werd, is het project ‘Toekomstvaste GA Locaties’ door het Rijk gestart in samenwerking met de GA organisaties, de provincies en de betrokken Luchtverkeers-dienstverleners. Doelstelling van dit project is te komen tot toekomstvaste oplossingen voor de GA activiteiten.

Het rapport is het resultaat van een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstbestendige locaties. Dit rapport is in februari 2016 aangeboden aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer en tijdens het symposium werd er een inhoudelijke reactie gegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.